Foto Archives: Dalibor Danilović

Business Club

Rastko Ulić

Strategija brzih odluka

Nakon završetka studija na Univerzitetu u Novom Sadu, Rastko Ulić odlazi na postdiplomske studije Univerziteta za mir i razvoj pri Ujedinjenjim nacijama. Paralelno se razvija i ... Ceo članak »

Posted in Business Club | Tagged , | Leave a comment
Intervju

Vojislav Voja Brajović

Optimizam u teškim trenucima

Jedan bolešljiv, nemiran i ne baš naklonjen školi dečak kasnije je, u tinejdžerskim godinama, počeo da razmišlja o umetnosti. Najpre se nadao da bi mogao ... Ceo članak »

Posted in Intervju | Tagged | 2 Comments
Intervju

Zlatan Stipišić Gibonni

Iskrenost se ne može kupiti

Ima nešto u tom moru, bilo da je Jadransko, Sredozemno ili neki daleki okean… Lagodnost života na plaži nekako se preliva i u umetnost, ... Ceo članak »

Posted in Intervju | Tagged | 1 Comment
Business Club

Miljan Kavedžić

direktor pravne službe i član IO JTI Marketing and Sales d.o.o.

Poslovanje po kaizen principu

Nakon što je diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu, prva radna iskustva stekao je ... Ceo članak »

Posted in Business Club | Tagged , | Leave a comment
Intervju

Branka Katić

Od kućne do holivudske glumice

Kada se sa četrnaest godina pojavila u Nije lako s muškarcima, Branka Katić je „gurnula nogu“ u vrata filmskog sveta kroz koja je ... Ceo članak »

Posted in Intervju | Tagged , | Leave a comment
Business Club

Andrea Simoncelli

Snaga osigurane budućnosti

Andrea Simoncelli rođen je u Rimu gde je diplomirao ekonomiju, a zatim završio i finansije na London School of Economics. Bio je gostujući profesor na ... Ceo članak »

Posted in Business Club | Leave a comment
Restorani

Gostilna pri Lojzetu, Dvorac Zemono – Vipavska dolina, Slovenija

Čud­no­va­ti per­for­man­si u te­a­tru uku­sa

Si­gur­no je da pre­te­ru­ju oni ko­ji ka­žu da hra­na mo­že da pri­ča, da mo­že da iza­zo­ve uz­bu­đe­nje rav­no jed­nom ja­kom do­ži­vlja­ju, da mo­že da ... Ceo članak »

Posted in Restorani | 3 Comments
Intervju

Neno Belan

U ritmu dobrih emocija

Osamdesetih na ovim prostorima širio se nov, radikalni muzički pravac koji je u sebi nosio buntovnički i dekadentni odgovor na socijalističku stvarnost tog perioda i ... Ceo članak »

Posted in Intervju | Tagged | Leave a comment
Business Club

Srđan Janićijević

Preduzetništvo plemenitih namera

Srđan Janićijević, poslovni je savetnik i generalni direktor preduzeća Komon Sens. Osnivač je Mokrogorske škole menadžmenta ali i mnogih drugih zanimljivih projekata. Po obrazovanju pravnik, ... Ceo članak »

Posted in Business Club | Tagged , , | Leave a comment
Vinske priče

Vinarija Silveri, Goriška Brda

Penušavi šmek Goriških Brda

Tokom  svog poslednjeg boravka u Sloveniji čuo sam da je baš u to vreme princ Albert od Monaka odseo u hotelu Kempinski u Portorožu i ... Ceo članak »

Posted in Vinske priče | Tagged , , | Leave a comment
Restorani

Restoran Ćatovića mlini

Važno mesto na mapi Boke Kotorske

Ukoliko se nađete u Boki Kotorskoj, na putu između Kotora i Herceg Novog, osim obaveznog zaustavljanja na semaforima i znakovima stop godinama se ... Ceo članak »

Posted in Restorani | Tagged , , , , , , | 2 Comments
Business Club

Veronika Puncheva

Brzi voz biznis prodaje

Veronika Puncheva, nakon šest godina provedenih u predstavništvu nemačke kompanije BASF u Sofiji, prešla je u kompaniju Metro Cash & Carry, u kojoj je već ... Ceo članak »

Posted in Business Club | Tagged , , | Leave a comment
Business Club

Marek Slačik

Iza­zo­vi fer-plej ko­mu­ni­ka­ci­ja

Pro­fe­si­o­nal­nu ka­ri­je­ru za­po­čeo je kao brend me­na­džer u kom­pa­ni­ja­ma ko­je se ba­ve pro­da­jom ro­be ši­ro­ke po­tro­šnje, po­što je di­plo­mi­rao na Eko­nom­skom fa­kul­te­tu u Pra­gu. U in­du­stri­ji ... Ceo članak »

Posted in Business Club | Tagged , , | Leave a comment
Hrana i vino

Posna trpeza

Mo­že zvu­ča­ti neo­bič­no, ali po­sna hra­na ta­ko­đe mo­že bi­ti ve­o­ma za­ni­mlji­va za upa­ri­va­nje sa vi­nom. S ob­zi­rom na to da usko­ro po­či­nje pe­riod Ve­li­kog po­sta, ova će te­ma bi­ti ... Ceo članak »

Posted in Hrana i vino | Tagged , , | 1 Comment
Business Club

Božo Prelević

S one strane vlasti

Posle završenog Pravnog fakulteta u Beogradu, Božo Prelević profesionalnu karijeru započinje kao novinar radija Studio B. Zatim postaje sudski pripravnik, a potom prelazi na ... Ceo članak »

Posted in Business Club | Tagged , , | Leave a comment
Business Club

Dejan Racić

Dejan Racić

Šoping centri kao opredeljenje

Nakon kraćeg profesionalnog angažmana u inostranstvu, Dejan Racić dolazi u Deltu gde ubrzo postaje direktor uvoza programa široke potrošnje, koji kasnije prerasta u Delta DMD... Ceo članak »

Posted in Business Club | Tagged , , | Leave a comment
Business Club

Milutin Gec

Praktična strana savremene arhitekture

Nakon što je diplomirao na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, Milutin Gec radio je na više projekata važnih za naš glavni grad – YU Biznis centru, ... Ceo članak »

Posted in Business Club | Tagged , , | Leave a comment
Intervju

Nebojša Glogovac

Glumac s predumišljajem

Nemam nameru da nabrajam njegove filmove, predstave i nagrade. Ako ga niste gledali, trebalo bi. Ako ste ga gledali, nećete zaboraviti. Siguran sam da svako ima ... Ceo članak »

Posted in Intervju | Tagged , | Comments closed
Intervju

Dragan Nikolić

Dragan Nikolic

Petar Pan sa Crvenog krsta

Radili smo intervju u ugodnoj kafanici Talia kod Kalenić pijace, gde Dragoslav Nikolić (alias Dragan Nikolić, Lepi Gaga, Flojd, Prle, Urke, Džimi Barka i

... Ceo članak »
Posted in Intervju | Comments closed
Business Club

Sandra Štajner

Lepa strana korporativnih komunikacija

Sandra Štajner je svoje novinarsko, odnosno producentsko iskustvo gradila u Srbiji i Americi. Radila je na B92, Reutersu, kao i na mestu producenta satelitskog programa ... Ceo članak »

Posted in Business Club | Comments closed
  • Vinarija Lastar
  • Podrum Aleksić
  • VIRTUS