• WS preporuka

  WS preporuka 71
 • Marko Babšek

  Šansa je u autohtonim sortama

  Pre nepunih godinu dana Marko Babšek pokrenuo je zanimljiv projekat Balkan Wine Project, koji se bavi promocijom i prodajom vina sa prostora Balkana ... Ceo članak »

  Pa­žnja, Cha­te­au La­Fa­ke!

  No­vi iz­gled svet­ske vin­ske ma­pe

   

  Mla­di ki­ne­ski le­kar iz Hongkon­ga, ko­ji ća­ska sa mnom pre­ko Fa­ce­bo­o­ka o stil­skim raz­li­ka­ma ne­mač­kog ri­zlin­ga. Ru­ski bi­zni­smen, ko­ji na­ru­ču­je ne­ko­li­ko bor­do­ških pre­mi­er ... Ceo članak »

  Internacional Design Hotel, Lisabon

  Lisabon sa svojim specifičnim šarmom deluje omamljujuće zavodljivo, a Internacional Design Hotel skoro nestvarno – spolja kao integralni deo istorijskog centra, a unutra kao futuristički enterijerski eksponat

  Broj: ... Ceo članak »
 • Vinarija Lastar
 • Podrum Aleksić
 • VIRTUS