Tag Archives: austrijsko vino

Degustacije

Johann Topf Wechselberg 2009

pro­iz­vo­đač: Jo­hann Topf

sor­ta: grüner vel­tli­ner

oblast: Kamp­tal

pro­ce­nat al­ko­ho­la: 12,5 %

ce­na: 1.560 di­na­ra

 

In­ten­ziv­ni­je žu­te bo­je sa zlat­ka­stim to­no­vi­ma, vr­lo bi­stro. Mi­ris je za­čin­sko-mi­ne­ral­nog ka­rak­te­ra. U ... Ceo članak »

Posted in Degustacije | Also tagged , , | Leave a comment
Degustacije

Na Alsdann 2009

pro­iz­vo­đač: Fer­di­nand Mayr

sor­ta: grüner vel­tli­ner

oblast: Niederösterreich

pro­ce­nat al­ko­ho­la: 12,5 %

ce­na: 1.450 di­na­ra

 

Sla­ma­sto žu­te bo­je sa iz­ra­že­nim ze­le­nim to­no­vi­ma. Aro­ma­tič­no, sa do­mi­nant­nim mi­ri­som be­log vo­ća. ... Ceo članak »

Posted in Degustacije | Also tagged , , , , | Leave a comment
  • Vinarija Lastar
  • Podrum Aleksić
  • VIRTUS