Tag Archives: osterreich

Enografija

Austrijska bela vina

U ovom bro­ju pa­žnju će­mo po­sve­ti­ti jed­nom, za nas do­sta ne­po­zna­tom, ali u sve­tu vr­lo po­pu­lar­nom i ce­nje­nom vin­skom re­gi­o­nu – Austri­ji, i to sa fo­ku­som na be­la vi­na, po ... Ceo članak »

Posted in Enografija | Also tagged , , | 1 Comment
  • Vinarija Lastar
  • Podrum Aleksić
  • VIRTUS