Cabernet sauvignon reserve Atelje vina Šapat

Verovatno najbolji rad Ateljea dosad, ujedno i jedan drugačiji pristup crvenim vinima, naročito kaberne sovinjonu. Elegancija ispred svega.