U skladu sa svojom strategijom za implementaciju ESG standarda do kraja sledeće godine i stavljanja makedonskog vina na svetsku vinsku mapu, vinarija Tikveš započela je saradnju sa jednom od vodećih svetskih konsultantskih kuća u oblasti vinogradarstva – Perleuve iz Italije. Na čelu ove poznate kompanije je Giovanni Bigot, vodeći svetski istraživač i promoter inovacija u vinogradarstvu, konsultant najboljih vinarija u Italiji i drugim zemljama, a koji je poznat po „Bigot indeks-u“ – inovativnoj metodi za procenu kvalitativnog potencijala vinograda.

Tokom dogovorene petogodišnje saradnje, on će u ovom projektu i predvoditi italijanski tim, a u Tikvešu veruju da će to imati pozitivan uticaj na dalji održivi razvoj vinogradarstva i vinske industrije u regionu i da će i ostalim vinarijama trasirati put ka digitalnoj budućnosti.

Tikveš je već uspostavio efikasan sistem za kontrolu vinograda, koji omogućava konstantno praćenje svih važnih parametara za kvalitet grožđa – od načina gajenja, pravilnog korišćenja resursa zemljišta, navodnjavanja, zaštite od bolesti i štetočina, satelitskih snimaka parcela. Svi podaci se obrađuju u aplikaciji za praćenje ,,4Grapes“, koja omogućava praćenje stanja svakog vinograda u realnom vremenu, što je od presudnog značaja za donošenje pravovremenih i ispravnih odluka u vinogradarstvu.

„Digitalizacijom u proizvodnji grožđa, kao i stručnošću koju ćemo dobiti saradnjom sa timom koji vodi Đovani Bigot, podižemo kontrolu vinograda na najviši nivo. Prirodni uslovi koje imamo za uzgoj grožđa u našoj zemlji, kao i sve izraženiji uticaj klimatskih promena, teraju nas da se prilagođavamo i uvodimo nove prakse u vinogradarstvo. Na ovaj način pokazujemo još jednom da smo spremni da preuzmemo odgovornost, prepoznajući našu vodeću ulogu u stvaranju pravih uslova za dugoročan, održiv razvoj vinogradarstva i vinske industrije“ poručuju iz Tikveša.