Sa velikim zadovoljstvom spremni smo da ispričamo priču o vašoj kompaniji i brendovima u najluksuznijem štampanom izdanju u Srbiji. Magazin Wine Style ujedno je i najuticajniji medij na temu vina u regionu bivše Jugoslavije, tako da vaši proizvodi i usluge predstavljeni u našem časopisu dobijaju i dodatnu vrednost. Osim klasičnog oglašavanja, u mogućnosti smo da vam obezbedimo kreativan i jedinstven pristup prezentaciji vaše kompanije kroz produkciju oglasnih rešenja sa specijalnim zahtevima: na posebnom, debljem papiru, sa preklapanjem, lakiranjem, plastifikacijom, obrezivanjem i slično. Takođe, vaše brendove možemo predstaviti kroz različita sponzorstva nekih od naših rubrika isticanjem logotipa, kao i objavom PR tekstova u različitim formama.

NAPOMENE

  • Oglase dostaviti u elektronskom obliku i to kao eps, pdf, psd ili tif format

  • Rezolucija 300dpi

  • Tekstualni deo oglasa dostaviti u krivama

Cenovnik oglasnog prostora

Cela strana 1.200€
1/2 strane  600€
K2 unutrašnja strana prednjih korica  1.600€
K3 unutrašnja strana zadnjih korica  1.500€
K4 spoljašnja strana zadnjih korica  1.700€
Dupla strana  1.800€

Cenovnik oglasnog prostora u malim oglasima

1/4 strane 170€
1/2 strane 320€

NAPOMENE

  • Na naznačene cene zaračunava se PDV od 20%

  • Agencijski popust 15%

  • Sponzorstvo rubrike, posebni zahtevi i formati oglasnih rešenja, kao i uslovi objave PR tekstova dogovaraju se direktno sa advertisingom Wine Style magazina

  • Zahtev za pozicioniranje oglasa na posebne pozicije uvećava cenu oglasa za 15%

Preporuči