Vinarija Tikveš uložila 4 miliona evra u povećanje kapaciteta i kvaliteta prijema i prerade grožđa

Vinarija „Tikveš” uložila je četiri miliona evra u izgradnju novog objekta i nabavku savremene opreme za prijem i preradu grožđa, čime je potvrdila svoju dugoročnu opredeljenost i strategiju za kontinuirano ulaganje u dalji održivi razvoj i implementaciju ESG standarda (Environmental, Social and Governance Standards).

Vinarija Tikveš ne posustaje sa inovacijama i investicijama, a najnovija vredna je četiri miliona evra, uloženih u izgradnju novog objekta i nabavku savremene opreme za prijem i preradu grožđa. Ovim projektom Tikveš je potvrdio svoju dugoročnu opredeljenost i strategiju za kontinuirano ulaganje u dalji održivi razvoj i implementaciju ESG standarda (Environmental, Social and Governance Standards).

Novo stajalište i ugrađena oprema omogućavaju Tikvešu da poveća ukupan kapacitet za prijem i primarnu preradu grožđa tokom berbe za dodatnih 1,25 miliona kilograma grožđa namenjenih za proizvodnju vrhunskih vina. Ukupna ulaganja u modernizaciju proizvodnje i uvođenje savremenih tehnologija, metoda i standarda rada realizovanih u poslednjih dvadesetak godina, od ulaska M6 grupe u Tikveš, premašiće tako 45 miliona evra do kaja godine. Dosadašnja ulaganja direktno su podsticala rast i razvoj ove vinske kuće i nema sumnje da će poslednje u nizu biti veliki podsticaj za dalji napredak.