Sierra Cantabria Seleccion

Naziv vina: Sierra Cantabria Seleccion Berba: 2008 Sorta: Tempranillo Proizvođač: Bodega Sierra Cantabria Oblast: La Ruioja, Španija Sadržaj alkohola: 13,5 %   Vi­no ima iz­ra­že­nu cr­ven­ka­stu bo­ju, od­lič­ne je bi­stri­ne. Mi­ris je voć­nog ka­rak­te­ra i vr­lo po­sto­jan, sa na­gla­še­nim aro­ma­ma cr­ve­nog bo­bi­ča­stog vo­ća i la­ga­nim to­no­vi­ma sla­di­ća. Na nep­ci­ma je sred­njeg te­la, sve­že, za­o­kru­že­no, sa do­brim [...]