Kreativnost u ritmu srca

Broj:

Ivana Jelovac Client Service Director, BlackBox Stekavši zvanje diplomiranog politikologa na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Ivana Jelovac je edukaciju nastavila u oblasti Odnosa sa javnošću i brend komunikacija, zaokruživši je MBA sertifikatom. Profesionalnu karijeru započela je u oblasti odnosa sa javnošću i medija; nakon tri godine rada u konsultantskoj [...]