Milena Dravić

Broj: Piše: Foto:

Diva viteškog srca Uz niz najprestižnijih nagrada ponela je i epitet Glumice XX veka, a kada se o njoj govori gotovo uvek se, osim maestralnog dara i raskošnog opusa, ističu i njene lične, ljudske osobine. Dostojanstvena i odmerena, [...]