Prosecco

Broj: Piše: Foto:

Ponovo nam se bliži vreme novogodišnjih praznika, kada se nekako uvek setimo mehurića u vinu. Poznato je da su za slavu penušavih vina najzaslužniji šampanjci, koji ujedno i drže primat u ovoj kategoriji vina kada je reč o [...]