Broj:

pro­iz­vo­đač: Marjan Simčič

sor­ta: sovinjon blan

oblast: Goriška brda

pro­ce­nat al­ko­ho­la: 13,5%

ce­na: 1.625 di­na­ra

 

Zlatnožute boje, odlične bistrine, umereno pokretljivo u čaši, odaje utisak ekstraktivnog vina. Ima miris zrelog vina, sa notama suvog cveća i zrelog belog voća, kao i primesama hrastovine. Umerene je punoće, a u naknadnom ukusu prisutni su prijatna gorčina i blago naglašena kiselost.

Od­nos ce­na/kva­li­tet: 3,5