Broj:

Pro­iz­vo­đač: Ščurek

Sor­ta: kaberne fran, kaberne sovinjon, merlo

Oblast: Goriška Brda

Pro­ce­nat al­ko­ho­la: 13,5%

Ce­na: 2.260 di­na­ra

 

Zagasite rubincrvene boje. Veoma je kompleksnog, karakterističnog začinskog mirisa koji asocira na suvu papriku i biber, dok su u pozadini prisutne note crvenog bobičastog voća i hrastovine. Na ukusu je umereno puno, lepo izbalansirano, sa dobrim taninima i prijatne svežine koja je bazirana na umerenim kiselinama.

Od­nos ce­na/kva­li­tet: 4