Broj:

pro­iz­vo­đač: Ščurek

sor­ta: rumena rebula, pikolit, pika, glera, tržanka, malvazija

oblast: Goriška brda

pro­ce­nat al­ko­ho­la: 13,5%

ce­na: 1.875 di­na­ra

 

Vino je zlatnožute boje sa tamnozlatnim odsjajem, odlične bistrine. Kompleksne je arome, u kojoj se dobro dopunjuju voćni mirisi, naročito belog voća, sa cvetnim notama i hrastovinom. Na ukusu je umereno puno, dugotrajno, prijatne svežine, sa mnoštvom aroma u završnici.

 

Od­nos ce­na/kva­li­tet: 4