Broj:

pro­iz­vo­đač: Movia

sor­ta: šardone, sivi pino, sovinjon blan, rebula

oblast: Goriška brda

pro­ce­nat al­ko­ho­la: 13,5%

ce­na: 2.750 di­na­ra

Zlatnožute boje, živo, iskričavo, dobrog odsjaja. Miris je vrlo izražen, a u kompleksnoj aromi dominiraju note voća, naročito breskve i citrusa, koje su u odličnom balansu sa diskretno prisutnom hrastovinom. Na ukusu je puno i aromatično, lepo sazrelo i snažno. U naknadnom ukusu dominiraju tonovi agruma, a u vrlo intenzivnom finišu oseća se prisustvo drveta.

Od­nos ce­na/kva­li­tet: 4,5