Broj:

Pro­iz­vo­đač: Movia

Sor­ta: kaberne sovinjon, merlo, pino noar

Oblast: Goriška Brda

Pro­ce­nat al­ko­ho­la: 13%

Ce­na: 3.175 di­na­ra

Žive rubincrvene boje, razvijenog bukea koji se stvara i postaje intenzivniji stajanjem na vazduhu. Na mirisu su vrlo izražene note začina i suvog voća, a na ukusu je puno, dugotrajno i kompleksno, zrelih tanina, sa pitkom završnicom začinsko-voćnog karaktera. Vino je u fazi vrhunca.

Od­nos ce­na/kva­li­tet: 4