Optimus Trivanović

Jasno podsećanje na to da ne mora svako vino da bude veliko, ozbiljno… da bi se u njemu uživalo. Ponekad je dovoljno da bude pitko i zabavno.