Samos

Antička vinska epopeja Dobrodošlicu posle sletanja na kratku aerodromsku pistu na Samosu, tesno uglavljenu između dva planinska masiva, prvo nam je poželeo prijatni dah sa mora, koji je sa sobom nosio mirise četinara. Ovaj [...]