Miljan Kavedžić

Broj: Piše: Foto:

direktor pravne službe i član IO JTI Marketing and Sales d.o.o. Poslovanje po kaizen principu Nakon što je diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu, prva radna iskustva stekao je u bankarskom sektoru. Počeo je kao pripravnik u Societe [...]