Rečna riba

Pošto sam slatkovodnu ili rečnu ribu već opisao kada sam pisao o morskoj, i tada razvrstao ribe po masnoćama na plavu i belu, za tim više nema potrebe. Zato ćemo se odmah pozabaviti najčešće korišćenim vrstama rečne ribe u ishrani, konkretnim recepturama i, [...]