Toni Parsons

Duhovita nit nepodnošljive lakoće postojanja „Sitni noćni sati bili su veoma drugačiji dok sam je posmatrao kako spava. Nisu delovali protraćeno“ – napisao je u knjizi Jedan na jedan Toni Parsons, svetski proslavljeni pisac i negdašnji novinar, jedna [...]