Broj: Piše:

pro­iz­vo­đač: Markus Molitor

sor­ta: riesling

oblast: Mosel

pro­ce­nat al­ko­ho­la: 10 %

ce­na: 1.400 di­na­ra

 

Slamastožute boje sa blagim zelenim tonovima sa strane, dobre refleksije, odlične bistrine i dobre pokretljivosti u čaši. Na nosu je uočljiva tipičnost rizlinga, sa izraženim cvetnim mirisom, posebno belog poljskog cveća. Nešto kasnije, atipično za rizling, javljaju se i voćne arome, naročito miris vinogradarske breskve. Ukus je nešto manje izražen, a vino je srednjeg tela, polusuvo, umerene svežine i punoće, sa lepim balansom kiselina. Završnica je herbalnog karaktera i srednjeg intenziteta.

 

Od­nos ce­na/kva­li­tet: 4