Wine Style

Johannisberg V 2008

pro­iz­vo­đač: Weingut Johannishof sor­ta: riesling oblast: Rheingau pro­ce­nat al­ko­ho­la: 9 % ce­na: 2.180 di­na­ra   Zelenkastožute boje, odlične refleksije i prozirnosti. Na mirisu izražene cvetne i note petroleja,  a u pozadini se nagoveštavaju prijatni tonovi lajma i citrusa. Laganog je tela, srednje sveže i pitko, sa izraženom slašću koja delimično umanjuje intenzitet voćnih aroma. U intenzivnoj [...]

2011-05-09T20:10:35+01:009. 5. 2011|Categories: Degustacije|0 Comments

Zeltinger Himmelreich Kabinett 2008

pro­iz­vo­đač: Markus Molitor sor­ta: riesling oblast: Mosel pro­ce­nat al­ko­ho­la: 10 % ce­na: 1.400 di­na­ra   Slamastožute boje sa blagim zelenim tonovima sa strane, dobre refleksije, odlične bistrine i dobre pokretljivosti u čaši. Na nosu je uočljiva tipičnost rizlinga, sa izraženim cvetnim mirisom, posebno belog poljskog cveća. Nešto kasnije, atipično za rizling, javljaju se i voćne arome, [...]

2011-05-09T20:13:03+01:009. 5. 2011|Categories: Degustacije|0 Comments

Charta Riesling 2008

pro­iz­vo­đač: Weingut Johannishof sor­ta: riesling oblast: Rheingau pro­ce­nat al­ko­ho­la: 11 % ce­na: 2.065 di­na­ra   Slamastožute boje, sa zelenkastim tonovima, dobre refleksije, vrlo pokretljivo u čaši i izuzetno bistro. Na mirisu je izražen voćni karakter, sa notama tropskog voća, pre svega banane i manga, a kasnije se javljaju i herbalne note, kao i naznaka arome paprike. [...]

2011-05-09T20:06:09+01:009. 5. 2011|Categories: Degustacije|0 Comments

Nova Mercedes-Benz C-Klasa

Broj: Piše:

Nova generacija mercedes-benz C-klase predstavlja sveobuhvatnu modernizaciju prethodne. Prednji i zadnji deo ovog najprodavanijeg modela sada imaju još upečatljiviji dizajn. Zajedno sa opcionalnim displejom visoke rezolucije u boji na instrument tabli, nova tabla sa elegantnom zrnastom površinom i ukrasnom opremom naglašava premijum karakter unutrašnjosti. [...]

2011-07-06T15:48:16+01:009. 5. 2011|Categories: Automobili|Tags: , , , |0 Comments

Peugeot 508

Broj: Piše:

Peugeot 508, poslovna limuzina sa tehnologijom najnovije generacije, uglađenim izgledom i jedinstvenim doživljajem vožnje u svakom trenutku odgovara na zahteve svog vlasnika, imajući samo jedan cilj: da svaki trenutak koji se u njemu provede bude izuzetan. Ujedinjujući modele 407 i 607, peugeot je odlučio [...]

2011-07-06T15:48:29+01:009. 5. 2011|Categories: Automobili|Tags: , , |0 Comments

Honda CR-Z

Broj: Piše:

Honda CR-Z (compact renaissance zero) predstavlja najnoviji korak u hondinoj strategiji da hibridne automobile približi što široj publici, i to tako što će kreirati hibride koji odgovaraju najrazličitijim potrebama i životnim stilovima. Nastalog na platformi legendarnog modela CR-X, ovaj model, osim ekoloških, karakterišu i [...]

2011-07-06T15:48:40+01:009. 5. 2011|Categories: Automobili|Tags: , , |0 Comments

Johann Topf Strassertal 2009

pro­iz­vo­đač: Jo­hann Topf sor­ta: grüner vel­tli­ner oblast: Kamp­tal pro­ce­nat al­ko­ho­la: 12,5 % ce­na: 1.090 di­na­ra   Sve­tlo­žu­te bo­je sa ze­len­ka­stim to­nov­ima. Na mi­ri­su su iz­ra­že­ne ci­tru­sne no­te, me­đu ko­ji­ma do­mi­ni­ra lajm, a pri­sut­ni su i tra­go­vi mi­ne­ral­nih no­ta. La­ga­nog je ka­rak­te­ra, sve­že, pit­ko, na uku­su ume­re­no pu­no i le­po iz­ba­lan­si­ra­no, uskla­đe­nih ki­se­li­na ko­je upot­pu­nja­va­ju uti­sak sve­ži­ne [...]

2011-03-12T17:10:08+01:0012. 3. 2011|Categories: Degustacije|Tags: , |0 Comments

Johann Topf Wechselberg 2009

pro­iz­vo­đač: Jo­hann Topf sor­ta: grüner vel­tli­ner oblast: Kamp­tal pro­ce­nat al­ko­ho­la: 12,5 % ce­na: 1.560 di­na­ra   In­ten­ziv­ni­je žu­te bo­je sa zlat­ka­stim to­no­vi­ma, vr­lo bi­stro. Mi­ris je za­čin­sko-mi­ne­ral­nog ka­rak­te­ra. U usti­ma pu­no, kre­ma­sto, ma­da voć­ni to­no­vi ni­su iz­ra­že­ni ono­li­ko ko­li­ko bi tre­ba­lo već je ukus vi­še za­čin­skog ka­rak­te­ra, sa iz­ra­že­nim no­ta­ma su­vog bi­lja. Či­ni se da je [...]

2011-03-12T17:31:01+01:0012. 3. 2011|Categories: Degustacije|Tags: , , , |0 Comments
Go to Top