Nebojša Babić

Jagoš Marković

Broj: Piše: Foto:

Direktan sudar sa životom Nedavno je u Narodnom pozorištu u Beogradu premijerno izvedena predstava „Urnebesna tragedija”, u režiji Jagoša Markovića, a rađena prema čuvenom komadu Duška Kovačevića. Zanosna i ubojita, duhovitošću prožeta, pozorišno potentna scenska pripovest o familiji [...]

2023-12-28T20:57:00+01:0013. 7. 2023|Categories: Intervju|Tags: |0 Comments

GASTRO PRIČE – Tomaž Kavčič, Gostilna pri Lojzetu

Čarobnjak iz Vipavske doline Jedan od najlepših pogleda na Vipavsku dolinu je sa vr­ha jed­nog brdаšce­ta ob­ra­slog šu­mom na kojem se nalazi dvo­rac Ze­mo­no, odnosno Gostilna pri Lojzetu. Restoran koji je, [...]

2021-06-15T19:41:57+01:0027. 12. 2020|Categories: Vinske priče|Tags: , |0 Comments

Lena Bogdanović

Broj: Piše: Foto:

Bri­tan­ci je gle­da­ju u Srp­skom fil­mu, a do­ma­ća bi­o­skop­ska pu­bli­ka uži­va u nje­noj ro­li škol­ske di­rek­tor­ke u ostva­re­nju Pla­vi voz, pra­te­ći isto­vre­me­no i njen rad na te­le­vi­zi­ji u ri­mej­ku ču­ve­ne se­ri­je za de­cu Na slo­vo, na slo­vo. Jed­na [...]

2018-11-27T13:07:10+01:0012. 3. 2011|Categories: Moj Izbor|Tags: , |0 Comments
Go to Top