Broj:

Nakon usvajanja dugoočekivane Strategije razvoja vinskog sektora Srbije koju je kreirao Savez vinogradara i vinara Srbije, deluje da su šanse za unapređenje domaće vinske scene postale značajno veće. Iako nije prvi, ovo bi trebalo da bude jedan od najvažnijih i najvećih koraka napred, na dugom putu buđenja srpskog vinarstva. Pomenuta Strategija rezultat je višemesečnog pripremanja i rada, a podeljena je na nekoliko segmenata, kako bi srpsko vinarstvo dobilo adekvatnu podršku u svim sektorima. Ovim je uspešno zaokruženo prvo poglavlje u radu Saveza vinara i vinogradara Srbije

Vladavina vinskog prava

Savez vinogradara vinara Srbije osnovan je 22.07.2019. i sačinjen od 12 udruženja vinara sa geografskim poreklom. Odmah zatim doneta su akta o radu Saveza (Statut, Osnivački akt, Poslovnik o radu U.O.), a zatim su definisani ciljevi i zadaci rada Saveza. Urađena je detaljna analiza stanja i date su preporuke u oblasti razvoja vinogradarskog sektora za sledeće rejone: Pirot, Niš, Negotin, Knjaževac, Leskovac, Vranje, Valjevo, Kragujevac i Mladenovac. Savez je uzeo aktivno učešće na izradi i usvajanju pravilnika za podsticaje u sektoru vinarstva i vinogradarstva. Između ostalog, pokrenuta je i inicijativa za formiranje radne grupe za donošenje novog zakona o vinu. Sve svoje aktivnosti Savez je realiizovao i kroz kvalitetnu saradnju sa svim resornim ministarstvima, Privrednom komorom Srbije i Vojvodine, kao i sa Turističkom organizacijom Srbije, a ostvarena je saradnja i sa savetodavnim stručnim službama, Upravom za agrarna plaćanja i Službom za IPARD.

Vinska solidarnost

Epidemija izazana virusom kovid-19 čitav vinski sektor dovela je u veoma tešku situaciju, a na koju je Savez reagovao  pravovremenom analizom stanja i predlogom mera za pomoć ovom sektoru. Nadležnim resornim službama predata je inicijativa i predlog mera kako bi se zaštitilo domaće tržište grožđa i vina, usled krize izazvane pandemijom. U saradnji sa JKP Gradske pijace, tokom pandemije organizovana je online prodaja vina preko veb-aplikacije JKP Gradske pijace, pod sloganom Sačuvajmo domaće vinare, a kojom je Savez apelovao na  građane da kupuju domaća vina. Takođe, pokrenuta je i uspešno realizovana humanitarna akcija prikupljanja novčane pomoći za podršku zdravstvenom sistemu Srbije u borbi protiv virusa korona.

Vinski promo paket

Na dan Svetog Trifuna, slave srpskih vinara, održana je manifestacija ocenjivanja srpskih vina u hotelu Radisson Blu, pod sloganom Sveti Trifun na Savskom vencu. Takođe, organizovana je degustacija srpskih vina kineskim partnerima, ekonomsko-trgovinskom savetniku Ambasade Narodne Republike Kine Tangu Xiaodongu i ekonomsko-trgovinskom atašeu Daiju Jingchengu, sa kojima su i vođeni razgovori o nastavku saradnje u vezi sa mogućnošću izvoza srpskih vina na kinesko tržište. Dogovorena su i realizovana partnerstva sa domaćim medijskim kućama, čime su stvoreni uslovi za kvalitetno predstavljanje rada Saveza. Kreiran je logotip i pokrenuti su zvanični nalozi Saveza na društvenim mrežama. Započeto je i planiranje zajedničkog nastupa i predstavljanje srpskog vinarstva na uglednim internacionalnim vinskim manifestacijama.

Strategija velikih vinskih ambicija

Podrškom Ministarstva finansija i Ministarstva poljoprivrede, obezbeđena su sredstva i potpisan je ugovor o izradi Strategije vinarstva i vinogradarstva za period od 2021. do 2031. godine sa agencijom Horwat, sa kojom je Savez aktivno radio na izradi i usaglašavanju Strategije. Kao rezultat tog rada, pripremljen je završni dokument koji je Vlada Srbije usvojila, čime su konačno stvoreni uslovi za sistemski razvoj celokupnog vinskog sektora. Sve u svemu, deluje da su i Savez i domaća vinska scena na pravom putu, popločanom velikim vinskim ambicijama.