Vinarija Tarpoš, Aranđelovac

Vinski dragulj u podnožju Venčaca Pre više od stotinu godina, padine Venčaca, Orašačkih i Venčačkih brda iznad Aranđelovca bile su prekrivene vinogradima. Snažno naslonjena na tradiciju, ova kuća od početka je imala jasnu viziju za neka buduća vremena – njen restoran bio je [...]