bela vina

/Tag: bela vina

Grčka bela vina

Broj: Piše: Foto:

Grč­ka vi­na su za ve­ći­nu lju­bi­te­lja vi­na u Sr­bi­ji uglav­nom ve­li­ka ne­po­zna­ni­ca i spa­da­ju u red ta­ko­zva­nih eg­zo­tič­nih vi­na ko­ja i ne­ma­mo baš pri­li­ku sva­ki dan da kon­zu­mi­ra­mo. Ali to ni u kom slu­ča­ju ne uma­nju­je nji­hov kva­li­tet. [...]

2011-12-24T09:51:41+01:0031. 10. 2011|Kategorije: Enografija|Oznake: , , |0 Comments

Slovenačka bela vina

„Tako mala zemlja a tako mnogo dobrih vina“, bio bi najkraći opis stanja kada su u pitanju bela vina iz Slovenije. Mislim da ne postoji nijedna zemlja na svetu koja na tako malom prostoru može da pruži toliku [...]

2012-02-06T13:16:37+01:006. 7. 2011|Kategorije: Enografija|Oznake: , , |0 Comments
Ovaj sajt koristi kolačiće (cookies). Nastavkom korišćenja sajta saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Za više informacija pogledajte stranu Politika privatnosti. Zatvori