Low-tech vina od Džedaj viteza

Broj: Piše: Foto:

Jedna tema na „vinskoj planeti“ trenutno prouzrokuje žučne rasprave. Upotreba hrastovih čipova u modernoj tehnologiji proizvodnje vina? Ne, ovo je već bilo davno. Korišćenje skru kep zatvarača nasuprot pampura? I to je stara tema. Biodinamika? Ne. [...]