Thomas Curtius

Kraj vladavine „zlatnog nosa“?

Broj: Piše:

Krajem prošle godine svet je bio u iščekivanju „sudnjeg dana“ po majanskom proročanstvu, ali ga srećom nije dočekao. Istovremeno, međunarodna vinska scena mogla bi da prognozira sopstveni scenario sudnjeg dana, zahvaljujući Robertu Parkeru. Naime, ovoga puta „visoki sveštenik“ svih vinskih komentara nije pravio naslove [...]

2014-11-20T19:37:44+01:007. 3. 2013|Categories: Vinske priče|Tags: |0 Comments

Low-tech vina od Džedaj viteza

Broj: Piše: Foto:

Jedna tema na „vinskoj planeti“ trenutno prouzrokuje žučne rasprave. Upotreba hrastovih čipova u modernoj tehnologiji proizvodnje vina? Ne, ovo je već bilo davno. Korišćenje skru kep zatvarača nasuprot pampura? I to je stara tema. Biodinamika? Ne. [...]

2014-11-20T19:34:01+01:0012. 9. 2012|Categories: Vinske priče|Tags: |0 Comments

Veliki međunarodni sajmovi vina

Kako da budete zapaženi Sajmovi vina samo su jedan vid marketinških aktivnosti, a one su zbog sve veće konkurencije na tržištu postale neophodne. S druge strane, sajmova je sve više, pa se [...]

2014-11-19T22:40:41+01:005. 3. 2012|Categories: Vinske priče|Tags: , , |0 Comments

Pa­žnja, Cha­te­au La­Fa­ke!

Broj: Piše: Foto:

No­vi iz­gled svet­ske vin­ske ma­pe   Mla­di ki­ne­ski le­kar iz Hongkon­ga, ko­ji ća­ska sa mnom pre­ko Fa­ce­bo­o­ka o stil­skim raz­li­ka­ma ne­mač­kog ri­zlin­ga. Ru­ski bi­zni­smen, ko­ji na­ru­ču­je ne­ko­li­ko bor­do­ških pre­mi­er cru vi­na za žur­ku u Mo­skvi. I in­dij­ski ko­le­ga [...]

2012-02-06T13:30:45+01:0022. 12. 2011|Categories: Vinske priče|Tags: , , |0 Comments
Go to Top