sardone

Jermann Chardonnay

Naziv vina: Jermann Chardonnay Berba: 2009 Sorta: Chardonnay Proizvođač: Jermann Oblast: Venezia Giulia, Italija Sadržaj alkohola: 13 %   Vi­no je sjaj­ne, sla­ma­sto­žu­te bo­je sa ze­len­ka­stim to­no­vi­ma, od­lič­ne je bi­stri­ne i re­flek­si­je. U kom­plek­snoj aro­mi is­ti­če se no­ta ba­na­ne, ali sa­mo ka­da je vi­no mla­do. Sa­zre­va­njem se me­nja nje­gov voć­ni ka­rak­ter i do iz­ra­ža­ja do­la­zi ton [...]

2011-03-12T18:05:56+01:0012. 3. 2011|Categories: WS preporuka|Tags: , , , |0 Comments

Quet Chardonnay

Naziv vina: Quet Chardonnay Berba: 2009 Sorta: Chardonnay Proizvođač: Fruškogorski Vinogradi Oblast: Fruškogorsko Vinogorje Sadržaj alkohola: 14 % Vino ima svetložućkastu, zlatnu boju sa dobrim odsjajem, veoma je prozirno i pokretljivo. Na nosu je puno i aromatično, sa kompleksnošću aroma tropskog voća, cvetnog karaktera i naznakama mineralnosti. Ukus je kompleksan sa dosta isprepletenosti voćnih i cvetnih [...]

2011-03-12T18:11:20+01:0024. 12. 2010|Categories: WS preporuka|Tags: , , , |0 Comments
Go to Top