Chardonnay

Chardonnay, Vinarija Galot

Naziv vina: Chardonnay Berba: 2015. Sorta: Chardonnay Oblast: Vinogorje Banatskog Karlovca, Srbija Proizvođač: Vinarija Galot Sadržaj alkohola: 12,5% Svetložute boje sa zlatnim odsjajem, odlične bistrine. Na nosu se izdvajaju prijatne arome zrele breskve, kajsije i bele trešnje, kao i diskretne note crvene jabuke, kruške i poljskog cveća. Na nepcima je punijeg tela i vrlo sveže, dok [...]

2017-05-09T19:40:41+01:009. 5. 2017|Categories: WS preporuka|Tags: , |0 Comments

Chardonnay, Vinarija Jokić

Naziv vina: Chardonnay Berba: 2013 Sorta: Chardonnay Oblast: Primorska Hrvatska Proizvođač: Vinarija Jokić Sadržaj alkohola: 14% Pune žute boje sa zlatnim odsjajem, odlične bistrine i veoma sporo pokretljivo u čaši. Na mirisu su naglašeni zreli voćni tonovi, naročito breskve i kajsije, koji su fino prožeti diskretnom notom hrastovine. Na nepcima ga krase opojnost, zaokruženost i punoća, [...]

2016-05-20T18:55:45+01:0020. 5. 2016|Categories: WS preporuka|Tags: , |0 Comments

Chardonnay, Castel Savina

Naziv vina: Chardonnay Berba: 2015 Sorta: Chardonnay Oblast: Boka Kotorska, Crna Gora Proizvođač: Castel Savina Sadržaj alkohola: 13,5% Svetložute boje sa zelenkastim odsjajem, odlične bistrine i veoma svetle refleksije. Mirisom dominiraju sortne karakteristike, naročito cvetni i citrusni tonovi, na koje se lepo nadovezuju note breskve i diskretan nagoveštaj tropskog voća. Na nepcima je vrlo postojano i [...]

2016-05-20T18:55:45+01:0020. 5. 2016|Categories: WS preporuka|Tags: , |0 Comments

Chardonnay, Vinarija Kovačević

Naziv vina: Chardonnay Berba: 2015 Sorta: Chardonnay Oblast: Fruškogorsko vinogorje, Srbija Proizvođač: Vinarija Kovačević Sadržaj alkohola: 13,5%   Vino ima intenzivno žutu boju sa svetlozlatnim odsjajem, dobre je bistrine. Na mirisu je bogato zrelim voćnim aromama, među kojima dominiraju note breskve i kajsije, a na koje se nadovezuju note banane i blagi cvetni karakter. Na nepcima [...]

2016-03-21T14:49:05+01:0021. 3. 2016|Categories: WS preporuka|Tags: , |0 Comments

Chardonnay, Vinum

Naziv vina: Chardonnay Berba: 2014 Sorta: Chardonnay Oblast: Sremski rejon - vinogorje Sremskih Karlovaca, Srbija Proizvođač: Vinum Sadržaj alkohola: 12,5%   Vino ima svetložutu boju sa zelenkastim tonovima na obodu, odlične je bistrine i vrlo pokretljivo u čaši. Na mirisu su prisutne arome belog voća i intenzivne sortne karakteristike. Na nepcima se odražava lepršavost ovog vina, [...]

2015-09-15T20:15:59+01:0015. 9. 2015|Categories: WS preporuka|Tags: , |0 Comments

Chardonnay

Naziv vina: Chardonnay Berba: 2013 Sorta: Chardonnay Oblast: Subotičko-horgoško vinogorje, Srbija Proizvođač: Vinarija Zvonko Bogdan Sadržaj alkohola: 12,5% Vino ima intenzivnu svetložutu boju sa sivkastim tonovima, odlične je bistrine i refleksije. Kompleksno, sa izraženim voćnim karakterom u kojem dominiraju note breskve i kruške uz nagoveštaje jabuke, a koji je u skladu sa blagim tonovima hrastovine i [...]

2015-01-01T14:39:20+01:0020. 11. 2014|Categories: WS preporuka|Tags: |0 Comments

Chardonnay, Vinarija Kiš

Naziv vina: Chardonnay Berba: 2013 Sorta: Chardonnay Proizvođaš: Vinarija Kiš Oblast: Sremski Karlovci, Srbija Sadržaj alkohola: 14% Vino ima svetložutu boju sa zelenkastim odsjajem, vrlo je bistro. Na nosu se izdvajaju prijatne arome belog koštunjavog voća, stidljivi herbalni i citrusni tonovi, kao i blaga mineralnost. Ukus je pun, sa izraženim voćnim karakterom i blagim kiselinama. Veoma [...]

2014-07-13T09:54:34+01:0013. 7. 2014|Categories: WS preporuka|Tags: , |0 Comments

Jermann Chardonnay

Naziv vina: Jermann Chardonnay Berba: 2009 Sorta: Chardonnay Proizvođač: Jermann Oblast: Venezia Giulia, Italija Sadržaj alkohola: 13 %   Vi­no je sjaj­ne, sla­ma­sto­žu­te bo­je sa ze­len­ka­stim to­no­vi­ma, od­lič­ne je bi­stri­ne i re­flek­si­je. U kom­plek­snoj aro­mi is­ti­če se no­ta ba­na­ne, ali sa­mo ka­da je vi­no mla­do. Sa­zre­va­njem se me­nja nje­gov voć­ni ka­rak­ter i do iz­ra­ža­ja do­la­zi ton [...]

2011-03-12T18:05:56+01:0012. 3. 2011|Categories: WS preporuka|Tags: , , , |0 Comments

Quet Chardonnay

Naziv vina: Quet Chardonnay Berba: 2009 Sorta: Chardonnay Proizvođač: Fruškogorski Vinogradi Oblast: Fruškogorsko Vinogorje Sadržaj alkohola: 14 % Vino ima svetložućkastu, zlatnu boju sa dobrim odsjajem, veoma je prozirno i pokretljivo. Na nosu je puno i aromatično, sa kompleksnošću aroma tropskog voća, cvetnog karaktera i naznakama mineralnosti. Ukus je kompleksan sa dosta isprepletenosti voćnih i cvetnih [...]

2011-03-12T18:11:20+01:0024. 12. 2010|Categories: WS preporuka|Tags: , , , |0 Comments
Go to Top