Venecuela

Najraznovrsnija biološka slika jedne zemlje na svetu. Možete li samo zamisliti kakva ponuda hrane je na ovoj čarobnoj paleti! Smeštena na severu Južne Amerike, sa Andima na zapadu, nizijama u centralnom delu, močvarama oko reke Orinoko i basena [...]