Vinarija Tonković

Sa kadarkom u svet U poslednje vreme sve češće se može čuti da je budućnost svetskog vinarstva u autentičnim, lokalnim vinima. U taj veliki izazov, kakav je  rad sa autohtonim sortama, naročito onim zapostavljenim, upustila se i vinarija [...]