Broj: Foto:

Zoran Vukobrat, direktor prodaje u vinariji Rubin

Zoran Vukobrat je već desetak godina angažovan u različitim segmentima prodaje u vinariji Rubin, a na čelo prodajnog tima ove vinske kuće došao je 2019, baš u vreme kada je započelo i „buđenje Rubina“ i njegov veliki povratak među najuspešnije aktere domaće vinske scene. Sudeći po rezultatima, reklo bi se da Zoran Vukobrat ima prilične zasluge u pohodu Rubina na vrh, koji još uvek traje…

Kako ocenjujete situaciju u Rubinu danas, u odnosu na onu u vreme Vaših početaka, pre osam godina?

Rubin je stabilna kompanija koja posluje dugi niz godina, tako da nema bitnih izmena otkako sam u njoj angažovan. Ako bih morao nešto da istaknem kao drugačije u odnosu na moje početke u kompaniji, to bi svakako bilo konstantno ulaganje u vinograde i proširenje površina pod vinovom lozom, kao i posledično razvijen čitav niz novih etiketa u segmentu vrhunskih i kvalitetnih vina.

 

Svedoci smo da se Rubin kao vinarija sve brže transformiše. Kako biste opisali pravac kojim to ide i koji su ciljevi vinarije u bližoj budućnosti?

Svaka promena je odraz spremnosti da adekvatno reagujete na okolnosti koje se oko vas dešavaju. Promene u navikama potrošača kao i promene na strani ponude vina zahtevaju da reagujete u skladu sa tim. Cilj nam je da pratimo dešavanja i da razvijamo ponudu prema zahtevima tržišta pa u tom smislu, osim ulaganja u nove zasade i obnavljanje starih, svake godine ulažemo u razvoj novih, poboljšanje postojećih proizvoda, tehnologiju proizvodnje, know-how, zadovoljstvo i znanje zaposlenih. Na taj način širimo proizvodnu bazu i znanja koja nas čini fleksibilnim u odnosu na promene trendova u potrošnji vina, tako da smo u situaciji da možemo da odgovorimo na potrebe tržišta.

 

Šta je prema Vašem mišljenju najjači adut Rubina na domaćem vinskom tržištu?

To je svakako kvalitetan kadar, širina portfolija, tradicija i odnos cena-kvalitet, na čemu insistiramo dugi niz godina. Preduslov za sve navedeno je proizvođačka baza, koju čini oko hiljadu i dve stotine hektara vinograda na devetnaest različitih lokacija.

 

Vaše omiljeno Rubinovo vino je?

Amante Carmen bez dileme. Vrhunsko vino, kupaža merloa, marselana i prokupca. Veoma upečatljivo vino neobičnih karakteristika. Na tržište smo ga izbacili krajem 2017, mada zbog ukupnih okolnosti na tržištu u poslednje dve godine nismo bili u mogućnosti da ga razvijemo u punom kapacitetu, tako da je ova etiketa i dalje relativno nepoznata široj publici. Brojne domaće i inostrane nagrade idu u prilog činjenici da Amante Carmen treba da bude ponos Rubinove ponude vrhunskih vina. Ovo vino je za nepune dve godine osvojilo već šest svetskih medalja.

 

Da li i na koji način vinski trendovi utiču na poslovanje Rubina, u smislu nastupa na tržištu, stilova vina…?

Na ovo pitanje sam delimično odgovorio kada sam govorio o ciljevima u bližoj budućnosti. Pre svega, neophodno je znati da se trendovi konstantno menjaju i da konzumenti vina očekuju uvek nešto novo. Neophodno je prepoznati trenutak kada ćete izaći na tržište, te biti u korak sa zahtevima potrošača, dok s druge strane moramo ići i ispred, biti inovativni i kreirati trendove. Ovo je stalna igra pokušaja i uspeha ili neuspeha.

 

Šta Vam predstavlja najveći izazov na poziciji direktora prodaje u jednoj tako velikoj vinskoj kući?

Zaista je velika čast biti deo porodice Rubin, kao najvećeg vinogradara u našoj zemlji. S druge strane, postoji i velika obaveza prema potrošačima. Pažljivo pratimo njihove potrebe i promene u ponašanju, jer se od nas kao lidera očekuje adekvatna reakcija. Najveći izazov svakako je u vezi sa očuvanjem tržišne pozicije i daljim razvojem i napretkom u uslovima sve veće konkurencije. Biti lider na tržištu znači biti izložen konkurentskim aktivnostima za koje morate da imate spreman odgovor.

 

Da li i koliko je vinska edukacija značajna za Vašu ulogu?

Gotovo da je nemoguće baviti se prodajom robe bez poznavanja njene prirode, tehnoloških postupaka proizvodnje, prerade i karakteristika gotovog proizvoda. Edukacija je posebno značajna u vinskom segmentu zbog složenosti proizvodnog procesa s jedne i izloženosti konkurenciji s druge strane, gde u takvim uslovima moramo da istaknemo prednosti našeg vina. U tom smislu prodajni i razvojni timovi Rubina permanentno razmenjuju informacije i iskustva.

 

Dugo ste u vinskom poslu, koliko se iz Vašeg ugla situacija na domaćoj sceni promenila otada pa do danas?

U odnosu na vreme kada sam započinjao profesionalnu karijeru u Rubinu došlo je do velikih promena na tržištu vina. S jedne strane potrošač je sve zahtevniji i probirljiviji, a na strani ponude je daleko više domaćih proizvođača i uvoznika vina. Otvoren je veliki broj manjih vinarija koje su lokalno orijentisane i traže svoje mesto na tržištu, što šire posmatrano ima posledice na ukupnu ponudu.

 

U kojim segmentima vina mislite da Rubin ima najviše prostora za napredovanje, ako govorimo o udelu na tržištu?

Rubin je prethodnih godina bio dominantan pre svega u segmentu stonih vina, gde smo ukupno posmatrano bili lider dugi niz godina. Poslednjih nekoliko godina primetan je značajan porast tražnje za vrhunskim i kvalitetnim vinima, a koje na domaćem tržištu diktira sve obrazovaniji i izbirljiviji potrošač. Ne zapostavljajući segment stonih vina, trudimo se da odgovorimo na nove izazove. U prilog nam ide i činjenica da smo kao najveći vinogradari u mogućnosti da adekvatno reagujemo, jer smo zbog strukture zasada i raznolike lokacije vinograda u prednosti u odnosu na ostale domaće proizvođače. Posledično, najveći prostor za rast vidimo u segmentu kvalitetnih i vrhunskih vina.

 

U poslednjih nekoliko godina iz Rubina je izašlo nekoliko vina iz premijum segmenta. Da li ste zadovoljni reakcijama publike i da li planirate proširivanje tog segmenta?

U paleti Rubinovog premijum asortimana novina su vina iz Amante linije. Šarmantna Amante Rina, suvo belo vino, proizvedeno od sorte šardone, od grožđa iz sopstvenih vinograda, sazrevalo je u barik buradima od srpskog hrasta punih dvanaest meseci. Osim Amante Rine, tu je i Amante Matea, suvo crveno vino proizvedeno od sorte grožđa merlo, takođe iz sopstvenih vinograda, odležavalo u barik buradima od srpskog hrasta punih dvanaest meseci. Reakcije potrošača na nova premijum vina zaista su sjajne. Tokom godine, ova vina su bila deo svake manifestacije i prilikom degustacija dobijali smo odlične komentare i brojne pohvale.

 

Zamislimo kupca ispred velike vinske police u marketu, koji ispred sebe ima 150 različitih vinskih etiketa. Šta mislite, koji su njegovi razlozi da se opredeli za bocu nekog Rubinovog vina?

Pre svega, sam izgled naših boca i dizajn etiketa je moderan, sofisticiran i upečatljiv, nosi sa sobom otmenost koja je svakako prepoznatljiva na tržištu pod brendom Rubina. S druge strane to je odnos cene i kvaliteta, kao i tradicija koju domaći potrošač prepoznaje.

 

Rubinov Rose godinama je daleko najprodavanije domaće vino. Kako to objašnjavate?

Rubin je u pravom trenutku prepoznao promene na tržištu vina i na taj način kreirao i izdigao čitavu kategoriju, što nas je stavilo u poziciju lidera, tako da kada danas pomenete rose vino, mi smo prva asocijacija.

 

A kada razgovarate sa menadžerima restorana koji imaju na vinskoj karti već pedeset domaćih vina, šta su vaši najbolji argumenti zbog kojih bi oni odlučili da vaša vina uvrste u vinsku kartu?

Tradicija, kvalitet i cena, kao i širina proizvodnog asortimana su presudni kod ugostitelja. Mogućnost da se zadovolje potrebe najšireg zahteva gostiju po pitanju izbora kvaliteta i cene su naši najjači argumenti.

 

Šta možemo da očekujemo od Rubina u godinama koje dolaze?

Svakako nešto novo. Smatram da  trenutnu ponudu moramo konstantno unapređivati i pre svega raditi na inovacijama. Za narednu godinu smo planirali dve nove vinske etikete u premijum segmentu, po kojima bismo bili jedinstveni i prepoznatljivi na domaćem tržištu. U trenutnim okolnostima poslovanja veoma je važan i pravi tajming za ovakve aktivnosti, odnosno izbor pravog trenutka za pokretanje novih proizvoda, ali sa sigurnošću mogu da najavim da će se na tržištu pojaviti početkom 2022. godine.