Automobili

BMW Serije 6

Broj:

BMW je pri­li­kom pred­sta­vlja­nja no­ve se­ri­je 6 na­pra­vio ma­li za­o­kret u pred­sta­vlja­nju svo­jih no­vih mo­de­la. Iako je uobi­ča­je­no da se pr­vo pred­sta­vi co­u­pe ver­zi­ja a on­da ka­bri­o­let, BMW je sa se­ri­jom 6 od­lu­čio da ura­di upra­vo su­prot­no. No­vi BMW se­ri­je 6 ca­brio u pro­da­ji će se na­ći u mar­tu 2011. [...]

2011-05-10T11:15:56+01:0012. 3. 2011|Categories: Automobili|Tags: , , |0 Comments

Novа hondа accord

Broj:

Re­sti­li­zo­va­na hon­da ac­cord, je­dan od naj­po­pu­lar­ni­jih mo­de­la ko­ji je go­di­na­ma una­zad naj­pro­da­va­ni­ji u svom seg­men­tu u Sr­bi­ji, ima­će pre­mi­je­ru nа Sаlonu аutomobilа u Že­ne­vi u mаrtu ove go­di­ne, a od­mah na­kon to­ga i u Be­o­gra­du. Ovaj mo­del,  do­bit­nik broj­nih pre­sti­žnih na­gra­da u sve­tu,  do­bi­će po­bolj­ša­nja upra­vlji­vo­sti i spo­lja­šnjeg iz­gle­da , [...]

2011-05-10T11:16:05+01:0012. 3. 2011|Categories: Automobili|Tags: , , |1 Comment

Audi A7 Sportback

Broj:

Audi u top formi Audi se svojim novim modelom A7 Sportback usmerio na novu klasu. Ovaj prostrani, elegantni model kombinuje karakter kupe vozila sa komforom i prestižom sedana , ali i sa funkcionalnošću kombi limuzine. Svojom lakom karoserijom koja sadrži brojne aluminijumske komponente, snažnim i ekonomičnim V6 motorima, sportskom šasijom, [...]

2011-03-14T14:48:32+01:0023. 12. 2010|Categories: Automobili|Tags: , , , , |0 Comments

Bugatti

Broj: Foto:

Povratak glamuroznog kralja brzine Godine 1956, nakon 47 godina proizvodnje vrhunskih automobila i posle deset godina borbe za opstanak, fabrika u Molsheimu prekinula je proizvodnju. Danas, 50 godina kasnije, “Bugatti” ponovo radi i ponosno predstavlja jedan od svojih najluksuznijih modela ikada napravljenih – bugatti [...]

2011-02-10T20:18:10+01:0012. 11. 2010|Categories: Automobili|Tags: , , |0 Comments

Honda Legend

Broj: Foto:

Unapređeni model daje novi, snažniji, karakter vodećem modelu Honde i predstavlja odgovor na želje kupaca u odnosu na prethodnu verziju modela. Najupečatljivije su izmene eksterijera Legenda, jer su restilizovana velika svetla, prednja krila i branici i dodati naplaci prečnika 18 inča u standardnoj verziji. [...]

2010-09-22T15:44:49+01:008. 8. 2010|Categories: Automobili|Tags: , |Коментари су искључени на Honda Legend

Alfa Romeo

Broj: Piše:

Elegancija pobedničkog postolja Istorija „Alfa Romea“ jeste istorija nekih od najboljih trkačkih automobila ikad proizvedenih. Uz ime Alfa Romeo kroz istoriju su se vezivale velike pobede, na gotovo svim značajnijim auto-trkama. Alfini modeli uglavnom su prolazili prvi kroz cilj, a na startnoj liniji uspevali [...]

2011-02-10T20:29:29+01:001. 7. 2010|Categories: Automobili|Tags: , |Коментари су искључени на Alfa Romeo
Go to Top