Jasna Terzić, Erste Bank

Srpsko bankarstvo na evropski način Nakon završenog Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, sa specijalizacijom za međunarodne ekonomske odnose, Jasna Terzić pre dve decenije zakoračila je u svet bankarstva, a i dalje prolazi kroz brojna usavršavanja u [...]

2018-11-27T13:39:54+01:006. 7. 2013|Categories: Business Club|Tags: , |0 Comments

Arsen Mihaič, izvršni direktor kompanije Royal Caribbean Adria

Broj: Piše: Foto:

Evolucija industrije krstarenja  Nakon završetka srednje Pomorske škole i obavezne prakse na brodu, odlučio je da nastavi karijeru u turizmu, a prva iskustva stiče u turističkoj agenciji Kompas Portorož. Zbog velike ljubavi prema elektronici Arsen Mihaič kasnije ipak [...]

2018-11-27T13:39:38+01:0024. 12. 2012|Categories: Business Club|Tags: , |0 Comments

Mihailo Janković, generalni direktor kompanije Knjaz Miloš A.D.

Broj: Piše: Foto:

Tradicija mineralnog lidera Nakon što je diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, profesionalno iskustvo sticao je u velikim međunarodnim kompanijama; sedam godina proveo je u kompaniji British American Tobacco, u kojoj je posle pet godina rada na [...]

2018-11-27T13:47:41+01:0012. 9. 2012|Categories: Business Club|Tags: , |1 Comment

Rastko Ulić

Broj: Piše: Foto:

Strategija brzih odluka Nakon završetka studija na Univerzitetu u Novom Sadu, Rastko Ulić odlazi na postdiplomske studije Univerziteta za mir i razvoj pri Ujedinjenjim nacijama. Paralelno se razvija i njegova profesionalna karijera, i to prvo na poziciji direktora [...]

2014-11-20T19:35:10+01:002. 7. 2012|Categories: Business Club|Tags: , |0 Comments

Srđan Janićijević

Broj: Piše: Foto:

Preduzetništvo plemenitih namera Srđan Janićijević, poslovni je savetnik i generalni direktor preduzeća Komon Sens. Osnivač je Mokrogorske škole menadžmenta ali i mnogih drugih zanimljivih projekata. Po obrazovanju pravnik, sa dugogodišnjim iskustvom na vodećim upravljačkim pozicijama u različitim multinacionalnim, [...]

Cherif Moujabber

Režiser sajamskih predstava Cherif Moujabber jedan je od vodećih svetskih eksperata za pripremu kompanija iz sektora delikatesne hrane za nastupe na specijalizovanim sajmovima i razvoj novih tržišta. Uz to, glavni je konsultant Američke nacionalne asocijacije za promet proizvoda [...]

2018-11-27T13:47:13+01:006. 7. 2011|Categories: Business Club|Tags: , , , |0 Comments

Veronika Puncheva

Broj: Piše: Foto:

Brzi voz biznis prodaje Veronika Puncheva, nakon šest godina provedenih u predstavništvu nemačke kompanije BASF u Sofiji, prešla je u kompaniju Metro Cash & Carry, u kojoj je već trinaest godina. Prvo u Bugarskoj, a zatim i u [...]

2018-11-27T13:47:04+01:009. 5. 2011|Categories: Business Club|Tags: , , |0 Comments

Marek Slačik

Broj: Piše: Foto:

Iza­zo­vi fer-plej ko­mu­ni­ka­ci­ja Pro­fe­si­o­nal­nu ka­ri­je­ru za­po­čeo je kao brend me­na­džer u kom­pa­ni­ja­ma ko­je se ba­ve pro­da­jom ro­be ši­ro­ke po­tro­šnje, po­što je di­plo­mi­rao na Eko­nom­skom fa­kul­te­tu u Pra­gu. U in­du­stri­ji mo­bil­nih te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja je od 2001. go­di­ne, a u Te­le­nor [...]

2011-05-10T11:16:45+01:0012. 3. 2011|Categories: Business Club|Tags: , , |0 Comments
Go to Top