Category Archives: Restorani

Restorani

Eyck Zimmer, direktor kuhinje beogradskog hotela Square Nine Beograd

Dnevnik kulinarske elegancije

Nakon Londona, Mančestera, Berlina i Hongkonga, nedavno je i Beograd postao kulinarska inspiracija Eycka Zimmera, čuvenog chefa a ujedno i novog direktora kuhinje (culinary director) hotela Square Nine Beograd. Ovaj višestruko nagrađivani šef kuhinje (Najbolji kuvar Britanije 2006. i Najbolji kuvar Portugalije 2008…) karijeru je započeo u Erfurtu u Istočnoj Nemačkoj, a nakon toga predvodio je kuhinje prestižnih hotela i restorana u Švajcarskoj, Engleskoj, Portugaliji i Hongkongu. Kako su se gomilala priznanja, razvijao se i njegov stil – kretaivan a ujedno i tradicionalan, koji neguje čiste i jasne ukuse – one koji ostaju urezani u sećanju, bez mogućnosti za brisanje. Ovih dana Eycka Zimmera možete sresti kako šeta ulicama Beograda, prikupljajući inspiraciju za neki novi „tanjir za pamćenje“ Ceo članak »

Broj:
Piše:
Foto:
Posted in Restorani | Tagged | Leave a comment
Restorani

Restoran Bevanda, Opatija

Kada je pre šest godina započeta rekonstrukcija kultnog restorana Bevanda u okviru istoimenog hotela u opatijskoj luci, jedna od najvećih želja vlasnika i menadžmenta bila je da unutar samog restorana stvore jedno posebno mesto u kojem će se čuvati i negovati najbolja svetska vina i u kojem će najbolji gosti dobiti poseban tretman. Bevanda je oduvek bila sinonim za vrhunsku restoransku ponudu ribe, a pravljenje vrhunskog vinskog podruma podrazumevalo je listu sa stotinu želja, za nekoliko hiljada najvrednijih boca. Danas je ovo mesto u samom vrhu top-liste eno-gastro destinacija, ne samo ex-Yu regiona, nego i cele južne Evrope Ceo članak »

Posted in Restorani | Tagged , | Leave a comment
Restorani

Ćatovića mlini

Sigurna luka dobrih ukusa

Svake godine Jadransku obalu zapljusne neki novi gastronomski talas, najezda novih restorana i ukusa; dođu, zapljusnu nas, opčine nakratko, a zatim nestanu zauvek. Na sreću, jedan stari mlin, porodična kuća i poštovanje do neba svog porodičnog nasleđa bili su dovoljni za rađanje dugovečnog utočišta crnogorskog gostoprimstva – konobe Ćatovića mlini; jedne od retkih iskrenih gastronomskih storija Jadrana, koja stameno i čvrsto, poput stiska ruke bokeljskih mornara, odoleva svim talasima Ceo članak »

Posted in Restorani | Tagged | Leave a comment
Restorani

Restoran Šaran

Buđenje hedonizma na Zemunskom keju

U restoran Šaran na Zemunskom keju ne možete da odete bez izvesnog predubeđenja. Tako je to sa domaćinskim kućama, čiji život ne diktiraju ni vlasnici ni gosti, nego tradicija. U ovom slučaju duga čitavih 137 godina. Dakle, to mesto na kojem se na specifičan način ukrštaju austrougarska arhitektura i mediteranska atmosfera jednostavno u vama budi hedonistu, hteli vi to ili ne Ceo članak »

Posted in Restorani | Tagged | Leave a comment
Restorani

Restoran Bella Napoli

Dunavski šarm ukusa Italije

Na samom ulazu u restoran Bella Napoli, smešten na obali Dunava, stiče se neodoljivi utisak da ste se obreli u nekom od kutaka romantičnog Napulja. Što i ne čudi, s obzirom na to da su enterijer i letnja bašta ovog zemunskog restorana kreirani u saradnji sa scenografima koji su se svojski potrudili da se svako ko zađe u njega oseti kao da je na nekoliko sati doputovao u Italiju. Ali, taj utisak kompletira se tek nakon susreta sa specijalitetima kuhinje ovog restorana Ceo članak »

Posted in Restorani | Tagged | Leave a comment
Restorani

Gostilna pri Lojzetu, Dvorac Zemono – Vipavska dolina, Slovenija

Čud­no­va­ti per­for­man­si u te­a­tru uku­sa

Si­gur­no je da pre­te­ru­ju oni ko­ji ka­žu da hra­na mo­že da pri­ča, da mo­že da iza­zo­ve uz­bu­đe­nje rav­no jed­nom ja­kom do­ži­vlja­ju, da mo­že da iz­gle­da kao pra­vo umet­nič­ko de­lo, da mo­že da mi­ri­še ta­ko da vas pro­sto oma­mi, da mo­že da iza­zo­ve jed­no po­seb­no du­šev­no sta­nje dok je­de­te… Ta­ko smo mi­sli­li, a on­da po­ve­ro­va­li u sve to čim je To­maž-To­mi Kav­čič do­neo pr­vo je­lo u svom re­sto­ra­nu Go­stil­na pri Loj­ze­tu.

U stva­ri, te­ško bi se to mo­glo na­zva­ti je­lom, pod­jed­na­ko kao što bi bi­lo uvre­dlji­vo re­ći za To­mi­ja da je ku­var. Isti­na je, za­pra­vo, da je on umet­nik ko­ji u re­sto­ra­nu kre­i­ra jed­nu ga­le­ri­ju fan­ta­stič­nih bo­ja, ob­li­ka, mi­risa i uku­sa. Ceo članak »

Broj:
Piše:
Foto:
Posted in Restorani | 3 Comments
Restorani

Restoran Ćatovića mlini

Važno mesto na mapi Boke Kotorske

Ukoliko se nađete u Boki Kotorskoj, na putu između Kotora i Herceg Novog, osim obaveznog zaustavljanja na semaforima i znakovima stop godinama se već nekako podrazumeva i zaustavljanje u Morinju, tačnije u restoranu Ćatovića mlini, naročito u ovo doba godine, kada je Morinj sav u zelenom, bogat rastinjem, jer se u jednom takvom, prilično nesvakidašnjem ambijentu nalazi ovaj vrhunski restoran. Ceo članak »

Broj:
Piše:
Foto:
Posted in Restorani | Tagged , , , , , , | 2 Comments
Restorani

Nacionalna kafana Kovač

Ka­fa­na do­brih uku­sa

Po­zna­ta po kri­la­ti­ci „Jed­nom Ko­vač – uvek Ko­vač, jed­nom ka­fa­na – uvek ka­fa­na“, na­ci­o­nal­na ka­fa­na pra­vih srp­skih do­ma­ći­na ar­ha­ič­no na­zva­na Ko­vač, pra­vo je me­sto za pod­se­ća­nje na ono naj­bo­lje što Sr­bi­ja ima da po­nu­di. Sme­šte­na po sta­rim obi­ča­ji­ma po­red dru­ma, svo­jim am­bi­jen­tom, bo­ga­tom na­ci­o­nal­nom ga­stro­nom­skom po­nu­dom i po­seb­nim bal­kan­skim šme­kom vra­ća nas u dav­na vre­me­na ka­da su u „ka­fa­ne na ćo­šku“ svra­ća­li put­ni­ci na­mer­ni­ci ne bi li se okre­pi­li od na­por­nog pu­ta.

Re­dak grad­ski re­sto­ran ko­ji ima ću­mur u osnov­noj ku­hi­nji, tri sa­ča, ra­žanj sa če­ti­ri šip­ke i pu­šni­cu u let­njoj ba­šti, Ko­vač uspe­šno no­si pe­čat me­sta sa sa­vre­me­nim pri­stu­pom ugo­sti­telj­stvu, u ko­jem se na­ci­o­nal­ni spe­ci­ja­li­te­ti pri­pre­ma­ju po re­cep­tu­ri iz dav­ni­na. Ceo članak »

Posted in Restorani | Tagged , , | Leave a comment
Restorani

Restoran Tribeca

Osoblje restorana Tribeca, koji nesmanjenim intenzitetom privlači goste od samog otvaranja, spremno je za zimsku sezonu. Bilo da se odlučite da sednete u deo koji podseća na engleski Soho, osvojite italijansku „regiju“ Mala Italija, ili se razbaškarite u udobnim foteljama orjentalno dekorisane galerije, jedno ostaje isto: ne samo da ćete uživati u originalno osmišljenom enterijeru, već i u jednoj od najboljih kulinarskih ponuda u Beograda. Uz to, vrlo lako ćete moći da zadovoljite svoje vinske afinitete, a naročito želju za eksperimentisanjem, jer se svako vino sa šarolike vinske karte služi i na čašu Ceo članak »

Posted in Restorani | Tagged , | Leave a comment
Restorani

Svima nam je potrebna noc u “Vodnjanki”

U Istri, posebno na obali, ima restorana čije su reputacije regionalne, a neki, kao “Valsabbion” u Pješčanoj uvali kod Pule, u koji svetski poznati ljudi dolaze brodovima, helikopterima i avionima samo da jedu, poznati su u čitavom svetu.

U Beogradu, medutim, kada sam prijatelju rekao da idem u Vodnjan, rekao je: “Obavezno idi u Vodnjanku”. Bez dodatnih objašnjenja. Zatim mi je još troje ljudi, što iz ličnog iskustva, što po čuvenju, reklo isto. Kako se reputacija jednog restorana siri preko granica, misteriozna je i zanimljiva stvar koja mi je uvek bila zanimljiva. “Sad ćemo da vidimo kako radi sistem veza od usta do usta”, pomislio sam dok smo po teskoj kisi išli u restoran. Ceo članak »

Posted in Restorani | Tagged , , | Leave a comment
Restorani

Restoran Zigante

Čarobni svet istarskih tartufa

Vozivši se uskim putevima kroz šarmantna seoca centralne Istre, na putu ka restoranu Zigante pomislih: „Ko bi normalan samo zbog jednog restorana dolazio čak ovamo?“ Stigli smo u simpatično mestašce Livade, inače dom istarskog tartufa, i ušli u restoran bez ikakvih očekivanja uprkos bajkovitim pričama koje smo slušali o njemu. Ali, već posle prvog kontakta sa Ziganteovom kuhinjom pomislio sam: „Ko normalan ne bi zbog jednog ovakvog restorana došao ovamo?“ Ceo članak »

Posted in Restorani | Tagged , , | Leave a comment
Restorani

Restoran “Franš”

Frans

Kada neki restoran ima više od 700 etiketa na vinskoj karti, onda to podrazumeva i vrhunsku uslugu, ambijent i, naravno, kuhinju. Zato i ne čudi što je “Franš” već godinama jedan od najpopularnijih beogradskih restorana.

Smesten u neposrednoj blizini Hrama svetog Save, restoran “Franš” ima jednu od najlepših bašta u Beogradu i provereno, najbolji izbor i najbogatiju ponudu vina u zemlji. Predusretljivo osoblje učiniće da se u originalno osmišljenom enterijeru, koji predstavlja mešavinu modernog i klasičnog dizajna, od samog ulaska osećate ugodno. No, jedno niposto nemojte da zaboravite – da sednete u gardenski deo restorana, pravu malu oazu sa raskošnom fontanom. Ceo članak »

Posted in Restorani | Comments closed
Restorani

Restoran “Kukuriku”

Kulinarska Hipnoza

U restoranu “Kukuriku” možete da poručite nešto sa menija, ali nemojte. Pustite njih da se pobrinu za vas. Pamtićete.

Kukuriku

Ceo članak »

Posted in Restorani | Tagged , , | Comments closed
Restorani

Konoba Marino i Vinarija Kabola – Momjan, Istra

Kratak kurs gastronomskog turizma

Restoran Kabola

Topao ambijent konobe Marino uređen je taman tako da vam je krajnje prijatno, a da vam pri tom pažnju ne odvlači enterijer. Što je odlično, jer ono što donesu za sto vredno je svakog sekunda pažnje vaših čula – autentičan duh istarskog kulinarstva i zavodljiva vina Kabola neće vas tek tako pustiti da odete. Ako to uopšte i poželite.

 

Ceo članak »

Posted in Restorani | Comments closed
Restorani

Restoran “Zaplet”

Komplikovan “Zaplet”

Zaplet

Taj jezik se prvo marinira, ali danima. Posle se sprema i služi na brusketima, kao predjelo. Nije blag, daleko od toga, ukusi se ne smenjuju, već su stopljeni sa teksturom zalogaja u jedan, ali taj jezik… Taj jedan ukus je nešto što vam se odavno nije dogodilo. To je ukus koji nikada ranije niste osetili, a prosto znate da je trebalo. Znate da ćete ga upamtiti. Kao kad čujete pesmu koju posle ponovo slušate do kraja života. Pogođen ukus. Pogođena pesma.

Ceo članak »

Posted in Restorani | Comments closed
  • Vinarija Lastar
  • Podrum Aleksić
  • VIRTUS