Crvena vina Pijemonta

Broj: Piše: Foto:

„Velika planinska stopa“: otprilike tako bi glasio prevod naziva Piemonte, a onaj pravi, gurmanski i hedonistički, bio bi – tartufi i nebiolo, barolo, gavi, moscato, asti spumante i mnoga druga velika vina. Čuvena vinska oblast Pijemont leži u [...]

2018-11-25T13:41:14+01:005. 3. 2012|Categories: Enografija|Tags: , , |0 Comments

Šta sve možeš na Elbi za sedam dana

Broj: Piše: Foto:

Iako se Napoleon nije tamo dobro proveo, Elba danas nudi zagarantovano dobar provod. Ovo prelepo italijansko ostrvo preporučujemo ljubiteljima Toskane, jer Elba je poznata i kao „Toskana na moru“. Ostrvo Elba nalazi se na svega desetak kilometara od [...]

2011-12-24T09:50:46+01:0031. 10. 2011|Categories: Putopis|1 Comment

Grčka bela vina

Broj: Piše: Foto:

Grč­ka vi­na su za ve­ći­nu lju­bi­te­lja vi­na u Sr­bi­ji uglav­nom ve­li­ka ne­po­zna­ni­ca i spa­da­ju u red ta­ko­zva­nih eg­zo­tič­nih vi­na ko­ja i ne­ma­mo baš pri­li­ku sva­ki dan da kon­zu­mi­ra­mo. Ali to ni u kom slu­ča­ju ne uma­nju­je nji­hov kva­li­tet. [...]

2011-12-24T09:51:41+01:0031. 10. 2011|Categories: Enografija|Tags: , , |1 Comment

Šta sve možeš za sedam dana na Azurnoj obali

Broj: Piše: Foto:

Mišljenja o tome šta Azurna obala nudi danas prilično su podeljena. Za jedne je ona i dalje kraljica glamura Sredozemlja, dok drugi kritikuju nekontrolisani razvoj ove oblasti koji je nastao iz pomodarstva. Kako bilo, Azurnu obalu i dalje [...]

2011-11-01T07:50:40+01:007. 9. 2011|Categories: Putopis|Tags: , , |0 Comments

Slovenačka crvena vina

Broj: Piše: Foto:

Iako je Slovenija uglavnom poznata po belim vinima, u vinarstvu ove zemlje danas srećemo vrlo interesantnu lepezu i crvenih vina. Ta specifičnost rezultat je proizvodnje sortnih vina od nekih internacionalnih sorti koje su inače nestandardne za dobijanje sortnih [...]

2018-11-25T14:17:24+01:007. 9. 2011|Categories: Enografija|Tags: , , , , |0 Comments

Toskana, Italija

Broj: Piše: Foto:

Šta sve možeš u Toskani za sedam dana Značajna zbog istorijskih i kulturnih znamenitosti, a zanimljiva zbog jedinstvenih pejzaža i fantastične hrane i vina, Toskana je idealna turistička destinacija za ljubitelje umetnosti koji pri tom vole da uživaju [...]

2011-07-06T15:50:25+01:009. 5. 2011|Categories: Putopis|Tags: , , |0 Comments

Austrijska bela vina

Broj: Piše: Foto:

U ovom bro­ju pa­žnju će­mo po­sve­ti­ti jed­nom, za nas do­sta ne­po­zna­tom, ali u sve­tu vr­lo po­pu­lar­nom i ce­nje­nom vin­skom re­gi­o­nu – Austri­ji, i to sa fo­ku­som na be­la vi­na, po ko­ji­ma je pr­ven­stve­no i po­zna­ta. Ve­ru­jem da čak [...]

2018-11-25T14:18:54+01:0012. 3. 2011|Categories: Enografija|Tags: , , , |1 Comment

Slatka vina

Često su pogrešno shvaćena i potcenjena. Od njih se očekuje samo da budu tiha i neprimetna pratnja čokoladnom sufleu, krem bruleu ili nekom slično dezertu. Međutim, istina je prilično drugačija; upravo zbog njihove stvarne vrednosti koja je vrlo velika, bilo bi pogrešno da [...]

2011-01-25T16:51:21+01:0024. 12. 2010|Categories: Vinoskop|Tags: , , |6 Comments
Go to Top