Category Archives: Business Club

Novi broj

Aleksandra Pavlović

INSPIRISANA SLOBODOM

Aleksandra Pavlović, Winston brend menadžer za Adriatika region u kompaniji Japan Tobacco International

Nakon završenog Ekonomskog fakulteta u Beogradu, započela je profesionalnu karijeru u oblasti marketinga u vodećim FMCG kompanijama u Srbiji, poput Bambi Banat AD i Henkel, i to na executive pozicijama. Poslednjih šest godina zaposlena je u kompaniji Japan Tobacco International, gde trenutno intenzivno radi na jačanju performansi Winstona, kao jednog od vodećih brendova na tržištima Adriatika regiona i drugim najjačim brendom cigareta u svetu Ceo članak »

Broj:
Piše:
Foto:
Also posted in Novi broj | Leave a comment
Business Club

Julija Žigić, Senior Brend menadžer za vodu Rosa

Na izvoru humanosti

Julija Žigić, senior brend menadžer u kompaniji Coca-Cola, godinama unazad brine o razvoju vode Rosa i NeXt sokova i stoji iza nekih od najprepoznatljivijih i najuspešnijih markentiških kampanja u Srbiji. Po obrazovanju je ekonomista, a MBA studije završila je na CEU u Budimpešti. Ljubitelj je prirode i zdravog života, ali istovremeno je i veliki hedonista Ceo članak »

Broj:
Piše:
Foto:
Posted in Business Club | Tagged | Leave a comment
Business Club

Jelena Bulatović

Povezivanje dobrih namera

Jelena Bulatović, izvršni direktor Srpske asocijacije menadžera i član Upravnog odbora Opportunity banke u Srbiji, menadžer je sa više od petnaest godina iskustva u oblastima biznis diplomatije, ekonomskog razvoja, komunikacije sa Vladom i unapređenja poslovnog okruženja. Na čelu je poslovnog udruženja koje okuplja blizu 400 profesionalnih menadžera u Srbiji. Pre dolaska u SAM, do 2009. godine radila je u USAID-u u okviru ambasade SAD u Beogradu, gde je vodila projekte za podršku ekonomskom razvoju Srbije. Član je UO SAMIT 100 Biznis lidera SEE i dobitnica je nagrade Žena heroina za humanitarni rad i doprinos biznis diplomatiji. Nosilac je i priznanja Srebrni znak Crvenog krsta, koje se dodeljuje za izuzetan doprinos ovog organizaciji u pružanju pomoći ugroženom stanovništvu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1997. godine Ceo članak »

Broj:
Piše:
Foto:
Posted in Business Club | Tagged | Leave a comment
Business Club

Vojislav Stokić, direktor Direkcije za mala preduzeća i preduzetnike Erste banke

Male firme, velike ambicije

 

Voja StokicDiplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1996. godine i odmah nakon studija počeo je da se bavi finansijama, radeći u firmama Jodex Beograd i tadašnjem Sartidu iz Smedereva kao rukovodilac finansijske službe.Bankarsku karijeru Vojislav Stokić započeo je u Delta banci (sadašnja Banca Intesa) 2001. godine kao direktor filijale, nastavio je u Raiffeisen banci u kojoj je bio do 2006, kada preuzima ulogu regionalnog direktora za stanovništvo u tada novoj banci na tržištu, Erste banci, u kojoj je danas na poziciji direktora Direkcije za mala preduzeća i preduzetnike Ceo članak »

Broj:
Piše:
Foto:
Posted in Business Club | Tagged , | Leave a comment
Business Club

Marko Babšek

Šansa je u autohtonim sortama

marko_babsek_ss-3906_resizePre nepunih godinu dana Marko Babšek pokrenuo je zanimljiv projekat Balkan Wine Project, koji se bavi promocijom i prodajom vina sa prostora Balkana u SAD. Zahvaljujući ideji ovog sommeliera, priličan broj američkih sommeliera, distributera i vlasnika restorana već je imao priliku da se upozna sa vinima sa ovih prostora Ceo članak »

Posted in Business Club | Tagged , | 1 Comment
Business Club

Jasna Terzić, Erste Bank

IMG_1139_resizeSrpsko bankarstvo na evropski način

Nakon završenog Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, sa specijalizacijom za međunarodne ekonomske odnose, Jasna Terzić pre dve decenije zakoračila je u svet bankarstva, a i dalje prolazi kroz brojna usavršavanja u različitim oblastima. U poslednjih osam godina članica je Izvršnog odbora Erste Banke u Srbiji, a takođe učestvuje i u radu nekolicine tela u oblasti bankarskog poslovanja. Ceo članak »

Posted in Business Club | Tagged , | Leave a comment
Business Club

Arsen Mihaič, izvršni direktor kompanije Royal Caribbean Adria

Evolucija industrije krstarenja 

Nakon završetka srednje Pomorske škole i obavezne prakse na brodu, odlučio je da nastavi karijeru u turizmu, a prva iskustva stiče u turističkoj agenciji Kompas Portorož. Zbog velike ljubavi prema elektronici Arsen Mihaič kasnije ipak napušta turizam i nastavlja obrazovanje na Fakultetu za elektroniku u Italiji. Posle diplome vraća se u Sloveniju, gde u lokalnoj firmi uvodi IT podršku u poslovanju, a na želju poznatog slovenačkog audio-video studija (AV-studio) preuzima projekat uvođenja multivizije na području Slovenije i Hrvatske. Dve godine kasnije, kako ostatak njegove familije pokreće privatni biznis u pomorskom turizmu, prvi put se susreće sa kruzerima i tim segmentom turizma. Od tog trenutka njegovo obrazovanje i buduća iskustva dovela su ga daleko, do pozicije izvršnog direktora Royal Caribbean Adria, dela grupacije Royal Caribbean Cruises Ltd, jedne od najvećih kruz kompanija na svetu, poznate i cenjene prvenstveno u segmentu luksuznih krstarenja Ceo članak »

Broj:
Piše:
Foto:
Posted in Business Club | Tagged , | Leave a comment
Business Club

Mihailo Janković, generalni direktor kompanije Knjaz Miloš A.D.

Tradicija mineralnog lidera

Nakon što je diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, profesionalno iskustvo sticao je u velikim međunarodnim kompanijama; sedam godina proveo je u kompaniji British American Tobacco, u kojoj je posle pet godina rada na različitim pozicijama u Srbiji postao komercijalni direktor za tržišta Slovenije, Hrvatske i BIH. Početkom 2008. godine Mihailo Janković prelazi u kompaniju Coca-Cola, iz koje posle nepune dve godine dolazi na čelo kompanije Knjaz Miloš, na poziciju generalnog direktora Ceo članak »

Broj:
Piše:
Foto:
Posted in Business Club | Tagged , | 1 Comment
Business Club

Rastko Ulić

Strategija brzih odluka

Nakon završetka studija na Univerzitetu u Novom Sadu, Rastko Ulić odlazi na postdiplomske studije Univerziteta za mir i razvoj pri Ujedinjenjim nacijama. Paralelno se razvija i njegova profesionalna karijera, i to prvo na poziciji direktora marketinga Studio Moderna za Srbiju i Crnu Goru. Nakon toga, radio je kao izvršni direktor i partner u firmi Intuo Consulting, a zatim prelazi u Telenor Srbija na poziciju CRM direktora. Delta Maxi Grupi pridružio se 2010. godine, neposredno pred prodaju ove kompanije Delhaize Group, kao direktor marketinga, a trenutno je na poziciji potpredsednika za marketing i strategiju Delhaize Europe za Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru. Ceo članak »

Broj:
Piše:
Foto:
Posted in Business Club | Tagged , | Leave a comment
Business Club

Miljan Kavedžić

direktor pravne službe i član IO JTI Marketing and Sales d.o.o.

Poslovanje po kaizen principu

Nakon što je diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu, prva radna iskustva stekao je u bankarskom sektoru. Počeo je kao pripravnik u Societe Generale banci, da bi osmogodišnju karijeru u bankarskom sektoru završio kao rukovodilac Sektora za tržišnu podršku Hypo Alpe Adria banke u Srbiji. Zatim prelazi u JTI, na poziciju direktora pravnih poslova, gde postaje i član Izvršnog odbora za region Zapadnog Balkana Ceo članak »

Broj:
Piše:
Foto:
Posted in Business Club | Tagged , | Leave a comment
Business Club

Andrea Simoncelli

Snaga osigurane budućnosti

Andrea Simoncelli rođen je u Rimu gde je diplomirao ekonomiju, a zatim završio i finansije na London School of Economics. Bio je gostujući profesor na Univerzitetu u Torinu i Parmi. Ubrzo nakon što je završio studije pridružio se Fiatu kao ekonomski pomoćnik predsedniku Uprave. Osamdesete provodi u Narodnoj Republici Kini kao glavni predstavnik Fiata, a zatim odlazi u Čikago na poziciju potpredsednika Fiat Allisa. Od 1990. godine je u TORO Assicurazioni, osiguravajućem društvu za Fiat, na poziciji CEO u Peruu, a zatim u Argentini i Brazilu. Nakon tog iskustva u Latinskoj Americi preselio se u Evropu gde je imenovan za predsednika i izvršnog direktora Fiat osiguranja u Poljskoj i Francuskoj. Po povrataku u Torino u sedište kompanije, imenovan je za zamenika glavnog direktora i finansijskog direktora TORO Assicurazioni. Godine 2003. Fiat prodaje TORO Assicurazioni osiguravajućoj kući De Agostini, a ona 2006. postaje deo Generali Assicurazioni. Aprila  2011. godine Generali, u dogovoru sa drugim akcionarom, imenovao je gospodina Simoncellija za predsednika Uprave i generalnog direktora Delta Generali Osiguranja u Beogradu. Ceo članak »

Broj:
Piše:
Foto:
Posted in Business Club | Leave a comment
Business Club

Srđan Janićijević

Preduzetništvo plemenitih namera

Srđan Janićijević, poslovni je savetnik i generalni direktor preduzeća Komon Sens. Osnivač je Mokrogorske škole menadžmenta ali i mnogih drugih zanimljivih projekata. Po obrazovanju pravnik, sa dugogodišnjim iskustvom na vodećim upravljačkim pozicijama u različitim multinacionalnim, regionalnim i lokalnim  kompanijama širom sveta. Nakon deset godina provedenih u kompaniji Philip Morris u Lozani, Moskvi i St. Petersburgu, vratio se u Srbiju gde je tri godine proveo vodeći Coca Colu. Nakon toga pokrenuo je privatni biznis usmeren na razvoj novih poslovnih projekata. Upravljao je i procesom restrukturizacije medijske kuće Politika. Ceo članak »

Broj:
Piše:
Foto:
Posted in Business Club | Tagged , , | Leave a comment
Business Club

Cherif Moujabber

Režiser sajamskih predstava

Cherif Moujabber jedan je od vodećih svetskih eksperata za pripremu kompanija iz sektora delikatesne hrane za nastupe na specijalizovanim sajmovima i razvoj novih tržišta. Uz to, glavni je konsultant Američke nacionalne asocijacije za promet proizvoda delikatesne hrane koja je kreirala koncept čuvenih Fancy Food Show sajmova u SAD. Nedavno je imenovan za jednog od Top 100 najuticajnijih ljudi u sajamskom poslovanju. Ceo članak »

Posted in Business Club | Tagged , , , | Leave a comment
Business Club

Veronika Puncheva

Brzi voz biznis prodaje

Veronika Puncheva, nakon šest godina provedenih u predstavništvu nemačke kompanije BASF u Sofiji, prešla je u kompaniju Metro Cash & Carry, u kojoj je već trinaest godina. Prvo u Bugarskoj, a zatim i u Ukrajini, evropskim zemljama gde je bila zadužena za nabavku prehrane, a nakon iskustava stečenih na poziciji člana Upravnog odbora u Ukrajini dolazi u Srbiju na poziciju generalnog direktora kompanije. Veronika Puncheva je već tri godine na toj funkciji, a ujedno je i prva žena predsednik Upravnog odbora kompanije Metro Cash & Carry. Ceo članak »

Broj:
Piše:
Foto:
Posted in Business Club | Tagged , , | Leave a comment
Business Club

Marek Slačik

Iza­zo­vi fer-plej ko­mu­ni­ka­ci­ja

Pro­fe­si­o­nal­nu ka­ri­je­ru za­po­čeo je kao brend me­na­džer u kom­pa­ni­ja­ma ko­je se ba­ve pro­da­jom ro­be ši­ro­ke po­tro­šnje, po­što je di­plo­mi­rao na Eko­nom­skom fa­kul­te­tu u Pra­gu. U in­du­stri­ji mo­bil­nih te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja je od 2001. go­di­ne, a u Te­le­nor je do­šao iz Mic­ro­sof­ta, sa po­zi­ci­je me­na­dže­ra mo­bil­nih re­še­nja za sred­nju Evro­pu. Ceo članak »

Broj:
Piše:
Foto:
Posted in Business Club | Tagged , , | Leave a comment
Business Club

Božo Prelević

S one strane vlasti

Posle završenog Pravnog fakulteta u Beogradu, Božo Prelević profesionalnu karijeru započinje kao novinar radija Studio B. Zatim postaje sudski pripravnik, a potom prelazi na mesto sudije Petog opštinskog suda u Beogradu. Godine 1999. protivzakonito je razrešen dužnosti, a 5. oktobra 2000. postaje ministar Unutrašnjih poslova u Vladi Srbije. Bio je i predsednik Državne komisije za ispitivanje okolnosti pogibije vojnika u kasarni Topčider. Trenutno je u advokaturi, sa iskustvom u velikim krivičnim postupcima, među kojima je i onaj osumnjičenim za ubistvo Zorana Đinđića. Takođe je i izvršni direktor nevladine organizacije Liga eksperata – LEX. Ceo članak »

Broj:
Piše:
Foto:
Posted in Business Club | Tagged , , | Leave a comment
Business Club

Miloš Đurković

ICT je biznis budućnosti

Nakon završenih studija elektrotehnike profesionalnu karijeru započinje u kompaniji „Ei Pupin GTE“ koja je bila join-venture sa američkom kompanijom „GTE“, zatim u „Spinnakeru“, pa u kompaniji „Cisco Systems“. Od pre šest meseci Miloš Đurković je generalni direktor američke kompanije „IBM“ za Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju Ceo članak »

Broj:
Piše:
Foto:
Posted in Business Club | Tagged , | 2 Comments
Business Club

Miloš Tucaković

Moderni lovci na glave

Kompanija „Stanton Chase International“ jedan je od globalnih lidera u Executive Search poslovanju. Prisutna je u 35 zemalja sveta sa 55 kancelarija, a u Beogradu od pre dve godine. Direktor beogradske kancelarije ove kompanije Miloš Tucaković priča o, u Srbiji relativno novoj vrsti posla, headhuntingu Ceo članak »

Broj:
Piše:
Foto:
Posted in Business Club | Tagged , | Leave a comment
Business Club

Aleksander Piker

Diskretni šarm prosvećenog hedonizma

Generalni direktor “HVB banke” u Beogradu, Aleksander Piker, ne izvinjava se zbog svog životnog stila nikome. Jer, za njega su vrhunska vina, cigare, konjak i hrana, samo put do dubokih, rafiniranih odnosa sa ljudima, do kojih se drugačije ne može doći Ceo članak »

Posted in Business Club | Tagged , | Leave a comment
Business Club

Dejan Racić

Šoping centri kao opredeljenje

Dejan Racić

Nakon kraćeg profesionalnog angažmana u inostranstvu, Dejan Racić dolazi u Deltu gde ubrzo postaje direktor uvoza programa široke potrošnje, koji kasnije prerasta u Delta DMD, danas jednu od najvećih distribucija u Srbiji. Preuzima funkciju direktora razvoja u kome je pokrenut projekat maloprodaje čiji je rezultat Delta Maxi. Od 2004. je generalni direktor Delta Real Estate-a vodeće regionalne kompanije u oblasti nekretnina Ceo članak »

Broj:
Piše:
Foto:
Posted in Business Club | Tagged , , | Leave a comment
  • Podrum Aleksić
  • VIRTUS