• WS preporuka

  WS preporuka 67
 • Najbolje vinarije ex-Yu

  Publikacija Najbolje vinarije ex-Yu je jedinstveni regionalni projekat, prvi takve vrste na prostoru bivše Jugoslavije, u kojem je magazin Wine Style predstavio najbolje vinarije iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i ... Ceo članak »

  podrum radovanovic
  PODRUM RADOVANOVIĆ

  Najbolje vinarije u regionu

  PREDSTAVLJAMO VINARIJE IZ KNJIGE TOP 50 VINARIJA EX-YU, DRUGE SPECIJALNE PUBLIKACIJE MAGAZINA WINE STYLE

  PODRUM RADOVANOVIĆ

  Krnjevo, Šumadija

  “Vinarstvo je stalno traganje. Upravo u

  ... Ceo članak »
  Cabernet franc / kaberne fran

  Ve­či­ti tre­ći

  Iako su ne­ka od naj­ce­nje­ni­jih i naj­sku­pljih vi­na da­na­šnji­ce, po­put Cha­te­au Che­val Blanc ili Cha­te­au Auso­ne, u naj­bo­ljim go­di­na­ma upra­vo ba­zi­ra­na na ka­ber­ne fra­nu, u ve­ći­ni slu­ča­je­va ... Ceo članak »

 • Podrum Aleksić
 • VIRTUS
 • Prelistajte novi broj

  Prelistajte novi broj
 • Srpska Vinska Akademija
 • WINE POINT 2.0

  WINE POINT 2.0
 • SuperWine

  SuperWine

  PORTO MONTENEGRO
  6-7 July 2018